DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG

STT SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ SERIAL MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG
1 84945457XXX VVN000484A01056 1024254 Chỉ vàng miếng 24K PNJ
2 84933747XXX VVN000434A00108 1030343 Chỉ vàng miếng 24K PNJ
3 84385903XXX VVN000288A00191 1029695 Chỉ vàng miếng 24K PNJ
4 84907910XXX VVN000252A00088 1040570 Chỉ vàng miếng 24K PNJ
5 84376223XXX VVN000406A00274 1039526 Chỉ vàng miếng 24K PNJ
6 84907552XXX VVN000379A00055 1002472 Chỉ vàng miếng 24K PNJ
7 84902499XXX VVN000370A00236 1005379 Chỉ vàng miếng 24K PNJ
8 84969131XXX VVN000173A00190 1024152 Chỉ vàng miếng 24K PNJ
9 84904185XXX VVN000131A00369 1031300 Chỉ vàng miếng 24K PNJ

Danh sách trên được cập nhật tự động bởi hệ thống quay thưởng 8077, TCL sẽ chủ động liên hệ để xác minh khách hàng trúng thưởng và hướng dẫn thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất.
Chương trình không áp dụng với khách hàng là nhân viên TCL và các cửa hàng đại lý hiện đang kinh doanh các sản phẩm TCL trên toàn quốc